ფეხის შიდა კუნთების ვარჯიში

ივარჯიშე და #კარგადიყავი

ფეხის შიდა კუნთების ვარჯიში